หลักสูตร Shine Bright for Thailand

บทเรียน 01/04
10 นาที

Street Smart

เรียนรู้วิธีบอกทางได้ไม่มีหลง!

เริ่ม
บทเรียน 02/04
10 นาที

Communication Smart

กล้า! พูดกับชาวต่างชาติอย่างเข้าใจ

ล็อค
บทเรียน 03/04
10 นาที

Smart Shopping

ช้อปปิ้งมั่นใจ สดใสทุกการสื่อสาร

ล็อค
บทเรียน 04/04
10 นาที

Landmark Attraction

เดินหน้าสู่โลกกว้างกับการพูดภาษาอังกฤษ

ล็อค